KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

Kentsel dönüşüm, sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir. Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde, özellikle 1999 depreminden sonra önem kazanan çarpık kentleşmeyle mücadelede güvenilir sağlam konutlar inşa etmek amacı başta olmak üzere, proje alanlarının gelecekte üstleneceği kentsel roller doğrultusunda, sağlıklı, güvenli ve modern yapılarla, kentsel mekan standartlarında yaşam alanları oluşturulmasıdır.

 

PROJELERDE SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Projelere, kıymet takdir raporlarına esas teşkil edecek ölçüm ile tespitler yapılıp Gayrimenkul Değerleme Raporları hazırlanarak başlanıyor. Hak sahiplerinin tespit edilerek, uygulamaya yönelik uzlaşma paylaşım modelinin oluşturulmasının ardından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, vaziyet planı, kentsel tasarım ve mimari projeler hazırlanıyor. Son aşama olarak, tanıtım toplantıları, bilgilendirme ve hak sahipleriyle sözleşmelerin yapılması yer alıyor.

 

İNŞAATLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzlaşma sözleşmeleri ve tapu devirlerinin ardından uygulamalar etap etap gerçekleştiriliyor. Bu sürecin tamamlanması ile tahliye, yıkım ve yapım sürecine yönelik takvim oluşuyor.

 

FİNANS DESTEĞİ NASIL SAĞLANIYOR?

Hak sahiplerinin mevcutta sahip olduğu her konut ve/veya işyerlerine karşılık devlet tarafından hak sahiplerinin kendi tercihlerine göre ya kira yardımı ya da kredi desteği sağlanıyor.  Kira yardımı veya kredi desteği konutların ve/veya işyerlerinin tahliyesine ilişkin bildirimin tebliğinden itibaren işleme alınıyor. Kira yardımı seçeneğini tercih eden maliklere ödeme en fazla 18 ay boyunca yapılıyor ve ilk 3 aylık kısmı peşin ödeniyor.

 

İNŞAATLARDA KULLANILACAK MALZEME KALİTESİ NASIL OLUYOR?

Hak sahiplerine tapu devri sürecinde, yapılarda kullanılacak malzemeleri içeren mahal listesi verilerek karşılıklı görüşmeler sonucunda karar veriliyor.

Baran İnşaat olarak amacımız; Türkiye’de yaşanması olası olan depremlerin zararlarını bertaraf ederek minimum seviyeye indirmek ve her geçen gün artan nüfus için düzenli ve sağlam altyapı planlaması ile yeni, modern ve konforlu yeni yaşam alanları inşa etmektir.

 

Kartaltepe Mahallesi Necmettin Sadak Sokak No:1 Bakırköy-İSTANBUL

Hemen Ara E-mail

Baran İnşaat © Tüm hakları saklıdır. 2021

©
2024 Baran İnşaat © Tüm hakları saklıdır. 2021